Devětsil

Devětsil bílýPaní Liduška Janoštíková nám poslala třetí a poslední příspěvek do jarních inspirací. Tentokrát je to pozvání
k výpravě za devětsilem.

Jestli už nádherné devětsilové květy nenajdete, nevadí. Na jejich místě objevíte alespoň listy podobné deštníkům, které jsou také krásné a často plné malých šnečků nebo broučků zlatohlávků. A příští jaro můžete s fotoaparátem nebo náčrtníkem na to místo vyrazit znovu.

                                                                                                                                                       

DEVĚTSIL BÍLÝ    Petasites albus  

U nás roste několik druhů devětsilů. Nejranější z nich je devětsil bílý, který vykvétá ještě na sněhu.

Latinský rodový název je odvozen od řeckého slova petasos = široký klobouk (velkými listy devětsilu si lidé chránili hlavy před sluncem).                                                        

Devětsil bílý je vytrvalá, silně páchnoucí bylina dosahující výšky v době kvetení 15 až 35 cm a později až 80 cm.              

Vyskytuje se v téměř celé Evropě kromě jihozápadní části. V ČR se s ním setkáme hojněji zejména ve vyšších polohách. Roste v horských lesích, na březích lesních potoků, v luzích, příkopech a podél cest, na lesních prameništích a na pasekách. Upřednostňuje stinná stanoviště.

Kvete v únoru až květnu.

Kdysi se devětsilu přisuzovala léčebná síla proti moru a jak název napovídá, přikládal se mu velký význam. Dnes se občas využívá v lidovém léčitelství jako náhrada podbělu, ale od jeho sběru se vesměs upustilo, protože obsahuje některé jedovaté látky.

Podle bylináře Michala jsou léčivé účinky devětsilu bílého obdobné jako u devětsilu lékařského a nejlepší způsob zpracování devětsilu bílého je ve formě tinktury. (http://botanika.wendys.cz/index.php/14-herbar-rostlin/291-petasites-albus-devetsil-bily)

Kromě využití v lidovém léčitelství je devětsil užitečný také tím, že svými oddenky zpevňuje břehy potoků.

Podle názvu vkládali lidé do devětsilu velké naděje. Lidé odedávna hledají sílu a zdraví rozmanitými  způsoby. I když
v dnešní době pozorujeme návrat k přírodním zdrojům, jako rychlý způsob posily používají lidé například kávu, alkohol, různé drogy, energetické nápoje a podobně.

Věřící lidé hledají inspiraci v Bibli. Tam je zaznamenáno, že můžeme nalézt zdroj síly u Boha:

 

Kniha proroka Izajáše 40.kapitola,  28. – 31. verš:

Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel?

Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země,

není zemdlený, není znavený,

jeho rozumnost vystihnout nelze.

                                                                                                                                                                 

On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.

Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají.

Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, 

nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové,

běží bez únavy, jdou bez umdlení.

 

Žalm 46,  2. a 3. verš:

Bůh je naše útočiště, naše síla,

pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.

Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země

a základy hor se pohnuly v srdci moří.

 

Devětsil bílý

 

 Text i foto Ludmila Janoštíková

 

 

 

 

 

 

 

23 thoughts on “Devětsil

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


jedna + = 8