Mi del o Del 17

Sedmnáctý pořad, který je tomto blogu umístěný díky laskavému svolení a pomoci TWR, je opět s červnovým tématem naděje.

V anketě uslyšíte názory různých lidí na to, kdy začíná lidský život.  V okénku střípků z historie se můžete dozvědět o tom, jak postupovala novodobá historie Rómů. Věděli jste třeba, kdy byli Rómové díky OSN uznáni za národ a že mají i svou hymnu a vlajku?

Další informace o Rómském národě můžete najít na internetu, ale nyní si pojďme poslechnout vysílání:

Příběh z Bible v dnešním pořadu mi del o Del je z 12. kapitoly 1. knihy královské a je o tom, jak Jerobeám nechal postavit modly a svedl lid ke hříchu.

Text ke stažení: 29 Modly v Izraely

Ještě než se do příběhu zaposloucháte, zkuste si odpovědět na tyhle otázky:

  • Za co jsem dnes vděčný/á?
  • Co mě trápí? Co můžeme jeden pro druhého udělat?
  • O čem byl minulý příběh?
  • Mohl/a jsi ho někomu povědět?

Modly v Izraeli

25 Jarobeám vystavìl Šekem v Efrajimském pohoří a usadil se v něm. Odtud vyšel a vystavěl Penúel.

26 Pak si Jarobeám v srdci řekl: „Nyní by se mohlo království navrátit k Davidovu domu.  27 Kdyby tento lid chodil slavit obětní hody do Hospodinova domu v Jeruzalémě, obrátilo by se srdce tohoto lidu k jejich pánu, judskému králi Rechabeámovi. Mne by zabili a vrátili by se k judskému králi Rechabeámovi“.

28 Král se poradil a dal udělat dva zlaté býèky a řekl lidu: „Už jste se dost nachodili do Jeruzaléma. Zde jsou tvoji bohové, Izraeli, kteří tě vyvedli z egyptské země!“  29 Jednoho býčka postavil v Bét-elu a druhého dal do Danu.

30 To svádělo lid k hříchu. Lid chodíval za jedním z nich až do Danu.

  • Zopakuj, prosím, příběh vlastními slovy.
  • Co je v textu nového / zajímavého?
  • Co příběh říká o Bohu?
  • Co příběh říká o lidech?
  • Co se můžeš z příběhu naučit? Komu budeš příběh vyprávět?

Kopie - IMG_5339

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


6 × pět =