Nabídka programů pro školy

Pro žáky ZŠ a MŠ na Hanušovicku, Jesenicku a Javornicku je připravena nabídka následující programů globálního vzdělávání:

1. stupeň ZŠ:

Východní Afrika

 • Pod horou s bílou čepicí (Pozvání na výlet do jednoho města a jedné vesnice pod horou Kilimandžáro. Děti srovnávají život u nás a ve východní Africe.) 2 hodiny
 • Jeden den ve škole (Společně se nahlédneme do několika škol ve východní Africe a v jedné z nich zůstaneme) 1 hodina
 • Co je ozdobnou korunou člověka (O staroušcích a jejich životě na různých místech východní Afriky. O tom, jak je príma mít babičku a dědu.) 1 hodina
 • Pramen vody živé (O tom, jak moc ke svému životu potřebujeme čistou vodu a také o tom, jak žijí lidé, kteří nemají doma koupelnu a vodovodní kohoutek.) 1 hodina
 • Pozvedám své oči k horám (O horách ve východní Africe a životě na nich.
  O překonávání těžkostí –  nemoci, děti bez rodičů. Jak si lidé pomáhají.) 1 hodina
 • Řemesla (Jak se věci denní potřeby vyrábějí ve východní Africe tradičním způsobem. Podobnost s našimi tradicemi.) 1 hodina
 • Jak voní a chutná Afrika (S východní Afrikou se setkáváme i u nás v ČR a víme, jak voní a chutná…. O ovoci, pochutinách a koření, které se tam pěstuje.) 1 hodina
 • Nakoukněte do kastrůlku (Co dnes bude dobrého? Co a jak se ve východní Africe vaří a jak se to jí? Jak se stravuje většina dětí na světě?) 1 hodina
 • Být jako táta a máma (Jak ovlivňuje příslušnost ke kmenovému společenství život dětí ve východní Africe, o vzájemné domluvě, snech a cílech. Motivace k učení se cizích jazyků.)  1 hodina

Afrika

 • Kde všude žijí děti (Život dětí v /pro nás/ extrémních podmínkách Afriky – rovníková Afrika, Sahara, Atlas.) 1 hodina
 • Co oko nevidělo aneb Světe div se (O tom, jak jsem na svých cestách viděla věci, kterým bych před tím jen těžko uvěřila.) 1 hodina

Afrika a Evropa:

 • Pro žáky 5. ročníku: Podnebné pásy: charakteristika. Jak podnebné pásy ovlivňují život lidí, příroda.) 2 hodiny

 Hry a aktivity budou přizpůsobeny věku dětí.

Stejné programy mohou být upraveny pro starší žáky i pro předškoláky. Programy pro starší žáky budou obsahovat více reálií, programy pro MŠ budou rozděleny do 2 kratších celků a více proloženy praktickými činnostmi. Po domluvě je možné programy upravit i pro mladší děti MŠ.

V případě zájmu je možno pomoci školám připravit projektové dny na výše uvedená témata nebo výstavy dětských kreseb z afrických škol a fotografií, případně je zkontaktovat s některou z navštívených škol.

Všechny tyto programy jsou na Jesenicku, Javornicku a Hanušovicku sponzorovány, a proto školy v této oblasti za ně neplatí žádný poplatek. Můžete si je objednat na adrese b.hyvnarova@seznam.cz a bližší informace vám můžeme poskytnout na telefonním čísle 775789041.

Dokument ke stažení: Nabídka programů pro školy

O lektorce:

PaedDr. Bronislava Hyvnarová, B.Th., B. A. vystudovala pedagogiku, sociální práci a teologii.

Jako lektorka rozvojového vzdělávání humanitární organizace ADRA v ČR využívá zkušenosti a fotografie ze svých cest. Lektorovala už několik desítek hodin na ZŠ a v MŠ a vedla při lektorování další dobrovolníky i studenty Slezské univerzity v rámci jejich praxe Přímo s humanitární organizací ADRA sice neměla příležitost do zahraničí vycestovat, ale zúčastnila se několika krátkodobých (4-9 týdenních) pobytů v zemích východní Afriky (programy ASI, praxe při studiu teologie i soukromé pobyty – podle potřeb místních škol a vesnic na základě jejich osobní žádosti).

V zemích východní Afriky působila především jako dobrovolník ve školách (semináře pro učitele, výroba učebních pomůcek, didaktické hry, podpora kreativity učitelů i žáků). Působila také
v sirotčinci (motivace a vedení místních obyvatel k dobrovolnické práci: zajištění hygieny dětí, praktická pomoc, hry s dětmi pro rozvoj řeči a motoriky). Také se v několika vesnicích podle potřeby starala o sociální práci a vzdělávací programy (podle zájmu místních obyvatel: zdravý životní styl, prevence nemocí, misijní přednášky, biblické lekce a lekce praktického křesťanství.)

Zajímá se o přírodu, výchovu dětí v různých kulturách a rozvoj jejich kreativity i o religiozitu v různých kulturách.

Na základě domluvy může připravit i besedy na další  témata.

Kontakt: 775789041, b.hyvnarova@seznam.cz

Obrázek2

28 thoughts on “Nabídka programů pro školy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


7 × = čtyřicet devět