V lese

V horkých letních dnech už jenom představa lesa a jeho stínu dovede člověku přinést dobrou náladu.
Těším se na každou chvíli, kterou mohu v lese strávit. Vy také?

Paní Liduška Janoštíková pro nás sepsala studii o lese a také povídání o tom, co se jí vybavuje, když jde lesní cestou.

P1280097

Les je společenstvím mnoha organismů – rostlin
a živočichů, které jsou na sobě navzájem závislé
a zároveň hraje významnou roli v celkovém životním prostředí.

V České republice je zalesněno přibližně 34% celkové plochy, což je o 5% více než průměr na zemském povrchu, který je zalesněn z 29%.  Z toho u nás  asi 70% tvoří lesy jehličnaté a zbývajících 30% lesy listnaté.

Podle lesního zákona má každý člověk právo vstupovat do lesa (na vlastní nebezpečí), sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.

Lesy mají pro život lidí velký význam, a to zejména:

P1150855

 • Klimatický význam – ozdravují životní prostředí a ovlivňují klimatické podmínky.
 • Vodohospodářský význam – les je zásobárnou spodní vody, protože jeho kořeny zachycují povrchovou dešťovou vodu
  a pomáhají zajistit její vsakování do podzemních  zásobáren.
 • Ochranný význam – stromy svým kořenový systémem  zpevňují půdu a tím brání splavování a sesuvům půdy.
 • Estetický význam – přirozené prostředí, pěkná příroda, zvířata, pěkné výhledy z kopců a hor.
 • Rekreační význam – les nabízí ideální prostředí pro nejrůznější procházky, houbaření, sběr lesních plodů, vyjížďky na kole, běžkách, zákoutí pro relaxaci…

Podle zdroje LČR 51 % lidí navštěvuje les jednou týdně, 35 % jednou měsíčně. Důvodem návštěvy je klid a uvolnění, dobrý vzduch (klima), procházky a toulky, některé přivádí láska k lesu, někteří se zajímají o pozorování života přírody.
75 % je příležitostných sběračů lesních plodin.

Přibližně polovina lidí dává přednost volnému pohybu v lese, druhá polovina chodí po lesních cestách a pěšinách.                                                                                                                               P1270767                                  Při návštěvě lesa se musíme chovat ohleduplně – nesmíme rušit klid a ticho, nesmí se zde kouřit, rozdělávat oheň, sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les, znečišťovat les odpadky a podobně.  Jinak nám za přestupky hrozí pokuty.

Je samozřejmě přáním nás všech, abychom si z lesa odnesli jen samé příjemné zážitky, přesto můžeme v lese zažít i nepříjemné situace – na příklad –  když  potkáme divokou zvěř, nalezneme zraněné zvíře nebo opuštěné mládě, uštkne nás had, sníme jedovatou plodinu, zastihne nás bouřka nebo zabloudíme nebo se dokonce ztratíme.

P1150868Při cestě lesem mě napadla podobnost s naší životní cestou. Stejně jako v lese,
i v našem životě můžeme zažít pohodu, ale také bloudění, či dokonce pocit ztracení. Zajisté jste mnozí slyšeli  o životní  realitě, že my lidé jsme na zemi poutníci. Z toho vyplývají otázky: „Kdo jsme, odkud a kam putujeme? Proč tady jsme? Po jaké cestě jdeme?“ Odpovědi na tyto otázky hledali nejen filozofové, ale myslím, že čas od času si je položí většina lidí. Odpověď u různých lidí bude různá podle duchovního zaměření člověka.

Protože jsme křesťanský blog, podíváme se, co se o tomto tématu dozvíme v knize knih – Bibli.

O cestě života se v Bibli hovoří na 250 místech. Protože není možné věnovat se všem, vybrala jsem alespoň některé.

V knize proroka Izajáše se píše:

 • „Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, …“ (Izajáš 53. kapitola, 6. verš)
 • „Cestu pokoje neznají, není práva v jejich stopách. Dělají si křivolaké cesty, kdo se jimi ubírá, nepozná pokoj.“       (Izajáš 58. kapitola, 8. verš)
 • „Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje je výrok Hospodinův.

Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.“     (Izajáš 55. kapitola, 9. verš)

O naší životní cestě jsou zaznamenána slova Ježíše Krista:

 • Obraťte se, neboť se přiblížilo království nebeské. (Matoušovo evangelium, 4. kapitola, 17. verš)
 •  „Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá. (Matoušovo evangelium, 7. kapitola, a 14. verš)
 •  „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne …“ (Janovo evangelium, 14. kapitola, 6. verš)

Vydejme se tedy touto cestou, protože je to cesta života, ale také lásky a radosti.

P1280099

Foto a text Ludmila Janoštíková

11 thoughts on “V lese

 1. Pingback: Lesní inspirace | Hanušovice

 2. New Customers will receive their 10 spins instantly upon registration, with no deposit needed. In addition, there’s also 100% up to ВЈ400 + 100 bonus spins available on a minimum ВЈ10 deposit. LeoVegas, claims to be the quickest, most popular, and user-friendly online Casino in Europe. LeoVegas has been operating for over a decade now; they first came onto the online market in 2012. Since then, they’ve been nominated for ICE Magazine’s award for the best gaming operator category in 2013. If you’ve never claimed a free spins no deposit bonus before, then you may be unsure what free spins are or how to access them. Let us help – if you sign up as a new LeoVegas player and follow the instructions below, including selecting the ‘casino bonus offer’ on signup, your account will be credited with the 10 free spins. These bonus spins cost no money to play and you don’t need to deposit any funds before using them on the Book of Dead online game. http://lantern.aiacalifornia.org/forum/profile/haihaigler9080/ Step 2: Installing Coins Slotomania Free Casino APK slotomania.com In fact, it is better than that because people do not have to travel any place, spending on flights, wasting time at the airports for flights, etc. Even the graphics of these online slot games are similar to many of those gaming joints. Slotomania is certainly one of the best free video slots games around as of now, and the best thing about it is it can be played with the iPhone, iPod touch, and iPad. Slotomania is an ideal way to experience the fun of slot machines without the financial risk, and it adds a great social element to the fun. The regular free offers and attractive new quests and games also add to the playability. However, while the game is free, the wins alone aren’t always sufficient to progress without further in-app purchases.

 3. Pingback: Netflix bez VPN

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


× čtyři = 36