Mi del o Del 3

Povídání pro tento týden je pro vás, milí posluchači, díky TWR připravené.

Co si tentokrát můžete kromě slov požehnání, životních zkušeností a krásných romských písní poslechnout? Převyprávěný příběh stvoření. První příběh Bible, Těšíte se? Já také.

Ještě před ním si též poslechněte jiné vyprávění z minulosti: Odkud Romové přišli? Proč? Co na svých cestách prožívali? Jak vznikl název Cikán a co znamená? Co znamená pojmenování Rom a proč ho používáme?

K poslechu biblického příběhu je tu jedna prosba: Hledej, zkoumej, porovnávej! Když přišel apoštol Pavel do města Beroja, setkal se tam s nadšenými posluchači, kteří jsou chváleni za to, že „každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel“ (Bible, Kniha skutků, 17. kapitola 11. verš). Proto vám přikládáme i text, který je v dnešním povídání použitý. Je všechno opravdu tak, jak se v nahrávce vypráví? (Osobně se mi zdá, že na počátku dal Bůh lidem k jídlu jen rostlinou potravu. Smrt ještě lidé neznali a zvířata pro maso nezabíjeli.)

Čtěte příběh znovu a znovu. Povídejte si o něm s druhými. Hledejte odpovědi na otázky:

 

  • Co je v textu nového, zajímavého?
  • Co příběh říká o Bohu?
  • Co příběh říká o lidech?
  • Co se můžu z příběhu naučit?

Napište nám své odpovědi a postřehy. Budou jistě inspirací i pro druhé.

S pozdravem a přáním pokojného dne

Broňa Hyvnarová

 

Genesis 1,1-19  

1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.  2 Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.  3 I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo.  4 Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.  5 Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.  6 I řekl Bůh: „Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!“  7 Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak.  8 Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý.  

9 I řekl Bůh: „Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!“ A stalo se tak.  10 Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré.  11 Bůh také řekl: „Zazelenej se země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny!“ A stalo se tak.  12 Země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré.  13 Byl večer a bylo jitro, den třetí.  

14 I řekl Bůh: „Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let.  15 Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí.“ A stalo se tak.  16 Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy.  17 Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí,  18 aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré.  19 Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.

20 I řekl Bůh: „Hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou!“  21 I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré.  22 A Bůh jim požehnal: „Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na zemi.“  23 Byl večer a bylo jitro, den pátý.  

24 I řekl Bůh: „Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře!“ A stalo se tak.  25 Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré.  26 I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“  27 Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.  28 A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.“  29 Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.  30 Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu.“ A stalo se tak.  31 Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.

1 Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy.  2 Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo.  3 A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.

(Text je uvedený v ekumenickém překladu. Pokud chcete, použijte jiný, vám bližší překlad.)

Znovu otázky pro uvažování:

  • Co je v textu nového, zajímavého?
  • Co příběh říká o Bohu?
  • Co příběh říká o lidech?
  • Co se můžu z příběhu naučit?

Text s otázkami pro stažení:

01 Stvoření 1 část

02 Stvoření 2 část

Kopie - karta vymazaná pozor jen jednou 065

 

 

6 thoughts on “Mi del o Del 3

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


6 − čtyři =