Mi del o Del 7

Vítám vás u dalšího dílu Česko-romského pořadu Mi del o Del. Co v něm tentokrát uslyšíte?

– Blíží se období Velikonoc. Popeleční středa, o které se Rozitka zmiňuje, byla sice už v únoru, nicméně, období půstu je pro mnohé křesťany tématem stále aktuálním.

– Zajímá vás, co je to půst, a proč se křesťané ještě i dnes postí? Helena Adamová se na to zeptala pana Michala Petratura, kazatele Bratrské jednoty baptistů v Blansku. Poslechněte si jeho odpověď.

– Možná vás bude také zajímat předvelikonoční anketa, ve které Tereza Mertová oslovila lidi na ulici otázkou: „Co myslíte, kdo to je Ježíš Kristus?“ A co si o tom myslíte vy osobně?

– K životu s Kristem zve ve svém vyznání Vlado Oláh, bývalý předseda Matice romské, spisovatel a básník. Přestože už není mezi námi, mohou k nám i dnes jeho slova  díky Aleši Bartoškovi promlouvat.

V pořadu jste také slyšeli příběh o Abrahamovi a jeho víře. Přikládáme texty z Bible, abyste si jej mohli znovu pročíst a povídat si o něm. Ptejte se:

  • Co je v textu nového, zajímavého?
  • Co příběh říká o Bohu?
  • Co příběh říká o lidech?
  • Co se můžu z příběhu naučit?

Budeme rádi, když nám napíšete nejenom své dotazy, ale i vlastní postřehy, které mohou být inspirací pro druhé.

Přeji vám pokojný a radostný den

Broňa Hyvnarová

Text pro vytištění:  11 Abrahamova víra

1. Kniha Mojžíšova (Genesis) 21,1-3   CEP Hospodin navštívil Sáru, jak řekl, a splnil jí, co slíbil.  2 Sára otěhotněla a Abrahamovi, ačkoli byl stár, porodila syna v čase, který mu Bůh předpověděl.  3 Abraham dal svému narozenému synu, kterého mu Sára porodila, jméno Izák.

 Genesis 22,1-13 Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: „Abrahame!“ Ten odvětil: „Tu jsem.“

2 A Bůh řekl: „Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Mórija a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím!“

3 Za časného jitra osedlal tedy Abraham osla, vzal s sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se
k místu, o němž mu Bůh pověděl.

4 Když se Abraham třetího dne rozhlédl a spatřil v dálce to místo,  5 řekl služebníkům: „Počkejte tu s oslem, já s chlapcem půjdeme dále, vzdáme poctu Bohu a pak se k vám vrátíme.“

6 Abraham vzal dříví k oběti zápalné a vložil je na svého syna Izáka; sám vzal oheň a obětní nůž. A šli oba pospolu.  7 Tu Izák svého otce Abrahama oslovil: „Otče!“ Ten odvětil: „Copak, můj synu?“ Izák se otázal: „Hle, oheň a dříví je zde. Kde však je beránek k zápalné oběti?“

8 Nato Abraham Řekl: „Můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné.“ A šli oba spolu dál.  9 Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář, nahoru na dříví.  10 I vztáhl Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka.

11 Vtom na něho z nebe volá Hospodinův posel: „Abrahame, Abrahame!“ Ten odvětil: „Tu jsem.“  12 A posel řekl: „Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej! Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna.“  13 Abraham se rozhlédl a vidí, že vzadu je beran, který uvízl svými rohy v houští. Šel tedy, vzal berana a obětoval jej v zápalnou oběť místo svého syna.

DSCF5946

8 thoughts on “Mi del o Del 7

  1. Professors attach great importance to these assignments and expect a lot from students in completing these written assignments, this site essaycapital.com always requires something from us

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


čtyři × 1 =